Oudervereniging

star star

Wie zijn wij?

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die graag de handen uit de mouwen steekt

Wil je je aanmelden voor de oudervereniging of wil je graag meehelpen met activiteiten zonder lid te worden mail dan naar ouderraad.rkbsgerardusmajella@or-movare.nl 

Vermeld je naam, de naam van je kind en groep en  telefoonnummer

Wat doen wij?

Eens per 6 weken is er op een maandagavond een vergadering om alle lopende en komende activiteiten te bespreken. Een activiteit wordt in samenspraak met de leerkrachten georganiseerd door twee leden van de oudervereniging. Een aantal activiteiten zoals het eindfeest organiseren we met alle leden samen. 

De oudervereniging organiseert de volgende activiteiten in samenspraak met de leerkrachten: 

  • Herfstwandeling
  • Sinterklaasviering
  • Kerstmarkt
  • Carnaval
  • Paasviering
  • Eindfeest

Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren voor de leerlingen is de ouderbijdrage opgesteld. Zonder deze bijdrage is het helaas niet mogelijk om deze activiteiten te realiseren. Wij vragen een (vrijwillige) bijdrage van € 15,-

Dit kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL60 INGB 000.11.00.278 t.n.v. OR BS Gerardus Majella.