Ziek melden of verlof aanvragen

star star

Schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim.
Op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Telefonisch
Via de mail naar de leerkracht

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Via de mail naar de directie: directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl
In gesprek met de directie